NAINOWSZE

Wydział Medyczny na Uczelni Łazarskiego – najwyższa liga krajowa

Wydział Medyczny

Spis treści

Przed wszystkimi przyszłymi lekarzami stoi trudny wybór uczelni medycznej, z jaką postanowią związać się na najbliższe lata wytężonych studiów. Spośród 21 uczelni medycznych w Polsce na szczególną uwagę zasługuje Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego, który w 2018 roku został wyróżniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA). Do ścisłego grona najlepszych uczelni medycznych w kraju trafił razem z uniwersytetami medycznymi z Lublina, Poznania i Warszawy.

Wydział XXI wieku

Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła w 2017 r. kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie i druga w Polsce, stawiając od początku nie tylko na dbałość o najwyższą jakość kształcenia, ale także na indywidualizację procesu nauczania. Główne atuty Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego to małe grupy, znakomita kadra naukowo-dydaktyczna, nowoczesna infrastruktura oraz miejsca do kształcenia klinicznego w postaci wyselekcjonowanych szpitali.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem w renomowanych placówkach medycznych nie tylko holistycznie rozwijają kompetencje przyszłych lekarzy, ale też kształtują świadomość etosu zawodowego oraz wagę umiejętności komunikacji z pacjentem. Młodzi adepci nauk medycznych nie szczędzą pochwał swoim nauczycielom, czemu dają wyraz w regularnie przeprowadzanych ankietach studenckich opiniujących pracę kadry. Te aspekty pozwalają nie tylko solidnie kształcić, ale też prowadzić badania naukowe na wysokim poziomie.

Przyszli absolwenci Wydziału Medycznego wejdą na rynek przygotowani zarówno do pracy zawodowej na stanowisku lekarza (po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego otrzymają prawo wykonywania zawodu), jak też do pełnienia funkcji zarządczych w instytucjach związanych z medycyną – przy promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej.

Ponadto, uczelnia oferuje swoim studentom bogate zaplecze infrastrukturalne, w tym multimedialne materiały dydaktyczne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne, usprawniające proces edukacji, takie jak wydruki 3D czy zestawy fantomów-robotów umożliwiających poznanie anatomii człowieka. Sami studenci przyznają, że praca z trójwymiarowymi i interaktywnymi modelami zdecydowanie zwiększa efektywność przyswajania i weryfikacji wiedzy. Na Wydziale znajduje się nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, składające się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz z Pracowni Nauk Morfologicznych.

Uczelnia przyjazna studentom

PKA szczególnie wysoko oceniła poziom opieki nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia. Studenci otrzymują nie tylko adekwatne do ich potrzeb wsparcie dydaktyczne, naukowe i administracyjne, ale też usługi poprawiające komfort nauki na najwyższym poziomie. Wydział sprawuje kompleksową opiekę nad studentami z niepełnosprawnością (funkcjonuje m.in. instytucja asystentów dla niepełnosprawnych kolegów i koleżanek), a także umożliwia im uczestnictwo w wielu kołach naukowych, konferencjach, kursach i projektach badawczych. Studenci chętnie uczestniczą w bardziej kameralnych i swobodnych spotkaniach zwanych „Kominkami Lekarskimi”, na których nauczyciele-lekarze omawiają i rozwiązują wraz ze słuchaczami interesujące dylematy oraz przypadki ze świata medycyny. Początkujący adepci sztuki lekarskiej mają możliwość wzięcia udziału w Forum Wiedzy Medycznej, podczas którego mogą zaprezentować swoje pasje naukowe. Uczelnia umożliwia im również skorzystanie z opcji asystowania podczas dyżurów lekarskich we współpracujących z nią szpitalach. Studenci, będący młodymi rodzicami, mogą oddać swoje pociechy do przyuczelnianego żłobka „ŁaZuchy”, działającego 5 dni w tygodniu, umożliwiającego studentom sprawne łączenie nauki z rodzicielstwem.

Satysfakcji z oceny PKA nie kryje prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa – Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego: – Cieszę się niezwykle z tak wspaniałej recenzji, która jest ukoronowaniem naszej wieloletniej pracy. To zasługa nie tylko naszej kadry, ale i studentów. Ciężka praca nad programem studiów i inwestycje w infrastrukturę opłaciły się. Naszą misją jest jednak nie tylko kształcenie, ale również kształtowanie postaw przyszłych lekarzy w duchu przysięgi Hipokratesa.

Dobre perspektywy na przyszłość

Internetowa rekrutacja kandydatów trwa do 18 lipca. Wszyscy zainteresowani dołączeniem do grona studentów Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego powinni wejść na stronę https://rekrutacja.lazarski.pl/oferta/studia-polskojezyczne/lekarski/#howto, wypełnić stosowny formularz i dokonać opłaty rekrutacyjnej.

– Zachęcam młodych studentów medycyny do zapoznania się z naszą ofertą, gdyż jest ona bardzo atrakcyjna – dodaje Prodziekan Tadeusz Płusa. – Co prawda nasz wydział nie jest tak duży jak na innych uczelniach i dopiero buduje swoją markę, ale ocena PKA potwierdza, że mamy potencjał na znacznie więcej. W krótkim czasie udało nam się osiągnąć bardzo wiele, a apetyty rosną. Z dumą mogę już teraz powiedzieć, że w październiku otwieramy Centrum Symulacji Medycznej, w którym studenci będą mogli ćwiczyć konkretne praktyczne umiejętności w oparciu o przyswojoną wiedzę. Dzięki takiemu nowoczesnemu ośrodkowi wyposażonemu w wysokospecjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowanej kadrze, gwarantujemy nauczanie medycyny na wysokim światowym poziomie. Myślę, że najbliższe lata zapowiadają się bardzo ciekawie.

Powiązane artykuły