NAINOWSZE

Mobbing w pracy – jak rozpoznać i kiedy reagować?

Mobbing w pracy

Spis treści

Ogromna konkurencja na polskim rynku pracy, zwłaszcza w tak trudnych dla gospodarki czasach sprawia, że niepokój o zachowanie stałej posady zawodowej wzrasta niemal z każdym dniem. Dlatego też często znosimy pretensjonalne, a wręcz podłe traktowanie ze strony współpracowników czy pracodawcy, które przyczynia się do obniżenia naszej samooceny, a w konsekwencji do zaburzeń na tle psychicznym. Mobbing, bo o nim mowa, wbrew pozorom jest dość powszechnym zjawiskiem, z którym należy bezwzględnie walczyć. W jaki sposób rozpoznać, że padamy ofiarami mobbingu i jak z nim walczyć?

Co to jest mobbing?

Żeby wiedzieć, że mamy do czynienia z mobbingiem, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z jego definicją. W świetle kodeksu pracy, mobbing to nic innego jak intencjonalne działania skierowane w stronę pracownika lub przeciwko niemu, które przybierają formę długotrwałego nękania i zastraszania. W konsekwencji pracownik doświadcza obniżenia własnej wartości, odizolowania od współpracowników, poniżenia czy ośmieszenia. W kontekście mobbingu mówi się również o dyskryminacji na tle płciowym, rasowym czy majątkowym.

Kiedy jeszcze docinki, a kiedy już mobbing?

Granica między niewinnymi, ale wciąż uszczypliwymi żartami a działaniami zbliżonymi do mobbingu jest bardzo cienka. Dlatego często nie do końca jesteśmy świadomi powagi sytuacji, która wpływa nie tylko na atmosferę w pracy, ale przede wszystkim na jakość życia codziennego. Docinki o negatywnym nacechowaniu rzucane od czasu do czasu czy też okazjonalne napady złości zdarzają się w każdym zakładzie pracy, jednak gdy obraźliwe incydenty zaczynają przybierać na częstotliwości, z czasem stając się pewnego rodzaju rutyną godzącą w naszą dumę, można powoli mówić o mobbingu. Choć mobberzy bardzo często grożą odebraniem przywilejów pracowniczych czy nawet zwolnieniem, nie warto pozostawać obojętnym na swoją lub cudzą krzywdę.

Mobbing w pracy – jak reagować?

Jak walczyć z mobbingiem w miejscu pracy? To pytanie zadaje sobie coraz więcej z nas. Brak zdecydowanej reakcji to najgorsza reakcja, na jaką można sobie pozwolić. Strach przez utratą posady nierzadko odbiera całe pokłady odwagi i motywacji do walki ze sprawcą mobbingu. Należy jednak podjąć odpowiednie kroki w celu uniknięcia daleko idących konsekwencji nękania i zastraszania. Przede wszystkim należy zgromadzić konkretne dowody przeciwko mobberowi – mogą to być zeznania świadków zajścia czy korespondencja służbowa. Mobbing należy również zgłosić pracodawcy lub osobie postawionej wyżej w hierarchii, jeżeli to właśnie przełożony dopuszcza się czynów karalnych. Należy również unikać spotkań z mobberem w cztery oczy.

Powiązane artykuły