NAJNOWsZE

Lifestyle

Czym jest mainstream?

W potocznym użyciu często są takie określenia, które teoretycznie dobrze się zna i rozumie, a czasami po prostu używa raczej na”czuja”, zaś przytoczenie definicji, nawet potocznymi słowami, byłoby zwyczajnie zbyt trudne.

Kim jest Yuppie?

Yuppie to określenie człowieka, który jest wielkomiejskim przedstawicielem wolnego zawodu. To generacja pokolenia młodzieży z USA z lat 80. XX