NAJNOWsZE

Technologie

czym jest spawanie elektryczne

Podstawowe metody spawania

Spawanie to łączenie materiałów topliwych poprzez ich miejscowe ogrzanie. Proces ten następuje z dodatkiem spoiwa lub bez. Spawanie dzieli się