NAJNOWsZE

mainstream

Czym jest mainstream?

W potocznym użyciu często są takie określenia, które teoretycznie dobrze się zna i rozumie, a czasami po prostu używa raczej na”czuja”, zaś przytoczenie definicji, nawet potocznymi słowami, byłoby zwyczajnie zbyt trudne.