NAINOWSZE

Samoczynne urządzenie gaśnicze – czym się charakteryzują?

urzadzenia przeciwpozarowe

Spis treści

Na rynku możemy znaleźć coraz więcej różnego typu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dzięki nim jesteśmy bardziej bezpieczni we własnym domu czy w miejscu pracy. Coraz częściej słyszy się o samoczynnych urządzeniach gaśniczych. Czym właściwie są i jaka jest ich charakterologia? Podpowiadamy.

Samoczynne urządzenia gaśnicze – czym są?

Samoczynne urządzenie gaśnicze, czyli w skrócie SUGi, idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków oraz obiektów, w których nie ma stałego nadzoru ochrony bądź jakiejkolwiek obsługi. W przypadku pożaru w odpowiednio wysokiej temperaturze otoczenia pęka automatyczny zawór ampułkowy urządzenia, uwalniając z niego środek gaśniczy, którym najczęściej jest proszek ABC.

Samoczynne urządzenia przeciwpożarowe znakomicie ugaszają zarówno ciała stałe, jak i ciecze palne oraz gazy. Są skuteczne w gaszeniu pożarów tworzyw sztucznych, drewna, pyłu węglowego, olei oraz farb. Dobrze poradzą sobie nawet z instalacjami elektrycznymi, dlatego bardzo często systemy to umieszcza się w serwerowniach komputerowych. Najlepszy efekt daje umieszczenie całego systemu od 1,5 metra do 3 metrów od źródła ognia. Prawidłowe mocowanie na suficie bardzo ułatwia konstrukcja stalowego zbiornika wyposażona w odpowiedni wieszak.

Czy w Polsce jest prawny obowiązek stosowania SUG-ów?

Obowiązek stosowania stałych urządzeń gaśniczych, do których zalicza się właśnie Samoczynne Urządzenia Gaśnicze, reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozporządzenie to nakazuje stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pożaru. Do takich miejsc z pewnością można zaliczyć archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, muzea oraz zabytki budowlane oraz ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym. Z tego powodu zabezpieczenia przeciwpożarowe są koniecznością w niektórych miejscach.

Powiązane artykuły