Na czym polega kalibracja detektorów gazu BW?

detektor gazu

Spis treści

Odpowiednie przygotowanie urządzeń do pracy jest bardzo ważne szczególnie tam, gdzie występuje jakieś niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia. Zawsze na przykład niezbędna jest kalibracja detektorów gazu, jeżeli realizowane są regularnie pomiary w jakimś miejscu pracy. Proces ten polega na wyborze gazu kalibracyjnego, przygotowaniu detektora i samej kalibracji.

Jak należy się przygotować do kalibracji detektorów gazu?

Każda osoba, która będzie się zajmować takimi działaniami kalibracyjnymi, musi rozumieć, po co się to robi i jakie działania będą tu przewidywane. Celem nadrzędnym będzie dostrojenie urządzenia tak, aby gwarantowało dokładność pomiaru. Musi reagować na obecność określonych gazów. W efekcie więc kalibracja detektorów gazu BW musi być precyzyjna i niezawodna, aby można było szybko działać, jeżeli jest wykryte niebezpieczeństwo.

W pierwszej kolejności wybiera się gaz kalibracyjny, który jest reprezentatywny dla substancji, które mają być wykrywane właśnie przez detektor gazu. Jeżeli na przykład wykrywany ma być dwutlenek węgla, to używa się gazu kalibracyjnego zawierającego CO. Poza tym należy także przygotować detektor zgodnie z instrukcjami producenta. Chodzi o włączenie urządzenia i sprawdzenie stanu baterii, a także usunięcie ochronnych pokryw. Niezbędne jest także ustawienie odpowiednich parametrów.

Kalibracja i weryfikacja detektora

Niezbędne będzie także podczas takiego procesu przygotowanie gazu kalibracyjnego. W tej sytuacji także postępuje się zgodnie ze wskazaniami producenta. Najczęściej chodzi o podłączenie butli z gazem z wykorzystaniem przewodów i rur. Kolejnym etapem, jeśli chodzi o detektory gazowe BW Gasalert albo inne będzie tak zwana kalibracja zerowa, czyli ustawienie detektora w czystym powietrzu bez obecności docelowego gazu. W kolejnym etapie realizowana jest kalibracja punktowa, czyli ustawia się tu już detektor na gaz kalibracyjny o znanym stężeniu. Potem dostraja się parametry i weryfikuje detektor. Proces ten musi być także udokumentowany.

Powiązane artykuły