Lekarka odpowiada: Czy doradca laktacyjny jest dziś potrzebny matkom karmiącym?

karmienie dzieci

Spis treści

W Polsce większość kobiet w połogu deklaruje chęć karmienia piersią. – Świadomość korzyści zdrowotnych dla matki i dziecka jest wysoka. Dane statystyczne pokazują, że odsetek kobiet karmiących naturalnie (przynajmniej częściowo) w okresie po porodzie wynosi ponad 90%, niestety w kolejnych tygodniach maleje – mówi dr n. med. Anna Szczepaniak-Kubat – certyfikowany doradca laktacyjny, specjalista chorób dzieci z Centrum Medycznego Scanmed w Pabianicach.

Przywołane przez Panią liczby wskazują, że większość kobiet początkowo chce karmić dzieci w naturalny sposób. Dlaczego wiele z nich zmienia potem zdanie?

Dr n. med. Anna Szczepaniak-Kubat: – Powodem jest m.in. niedostateczna pomoc w rozwiązywaniu trudności laktacyjnych, zwłaszcza w pierwszych tygodniach, gdy występuje najwięcej problemów, a jednocześnie rodzina nie ma jeszcze doświadczenia.

Doradca dzięki swojej wiedzy oraz indywidualnej relacji z matką i dzieckiem będzie wsparciem m.in. w: nauce prawidłowej techniki karmienia, ocenie czy laktacja jest efektywna. Najczęstszą przyczyną dokarmiania dzieci mieszankami mlecznymi lub rezygnacji z karmienia naturalnego jest obawa o niewystarczającą ilość mleka kobiecego (to tzw. rzekomy niedobór pokarmu). Większość par matka karmiąca – dziecko wcale nie będzie miało obiektywnych problemów laktacyjnych. Przekonanie o tym rodziców (ojcowie są również ważnym elementem tego procesu), umocnienie ich motywacji i wiary we własne siły, pozwoli na kontynuację karmienia naturalnego optymalnie długo (wg Amerykańskiej Akademii Pediatrii – tak długo, jak chce tego matka i dziecko).

Jakie rzeczywiste problemy rozwiązuje doradca laktacyjny?

To sytuacje takie jak nieefektywna laktacja, czyli rzeczywisty niedobór pokarmu, trudności w technice karmienia (nieprawidłowa pozycja do karmienia i sposób uchwycenia piersi), problemy dziecka (nieefektywne pobieranie pokarmu, zaburzona funkcja ssania, niepokój przy piersi, dolegliwości brzuszne, alergia), problemy matki karmiącej (płaskie, poranione brodawki sutkowe; ból lub stan zapalny gruczołu piersiowego, zaburzenia przepływu mleka). Doradzamy także przy stosowaniu leków i innych substancji w trakcie laktacji (np. antybiotyków, leków przeciwalergicznych, środków kontrastowych do badań radiologicznych), karmieniu bliźniąt, wcześniaków. Ustalamy również optymalną dietę matki karmiącej.

Na jakie jeszcze wsparcie mogą liczyć mamy?

Doradca laktacyjny zapewni pomoc także w późniejszym okresie laktacji np. podczas rozszerzania diety dziecka o pokarmy uzupełniające, w przypadku: trudności ze snem i częstych karmień w nocy, karmienia w 2. i kolejnych latach życia, karmienia dwójki dzieci, czy „bezstresowego” odstawiania od piersi.

Dr n. med. Anna Szczepaniak–Kubat – certyfikowany doradca laktacyjny, specjalista chorób dzieci z Centrum Medycznego Scanmed w Pabianicach

Powiązane artykuły