NAINOWSZE

Które składniki majątku można ubezpieczyć?

ubezpiecznie majatku

Spis treści

Ubezpieczenie majątkowe to popularny sposób na finansowe zabezpieczenie się przed skutkami nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń. Dzięki niemu dostaniesz rekompensatę za szkody finansowe, które w ich wyniku powstały. Ubezpieczenie pozwoli Ci pokryć koszty niezbędnych napraw, dzięki czemu Twoja sytuacja życiowa szybko powróci do normy. Powstało ono z myślą o kierowcach, lokatorach oraz turystach. Z tego artykułu dowiesz się, co dokładnie można ubezpieczyć w ramach takiej polisy.

Czym tak właściwie jest ubezpieczenie majątkowe?

Ubezpieczenie majątkowe to jeden z rodzajów ubezpieczeń gospodarczych. Odnosić się ono może zarówno do mienia, jak i odpowiedzialności cywilnej. Może to być zatem polisa turystyczna (np. wycieczka) , komunikacyjna (np. samochód) i mieszkaniowa (np. dom lub inna nieruchomość).

Celem ubezpieczenia majątkowego jest zawsze pokrycie szkód finansowych, które powstały na skutek określonych zdarzeń. Podmiotem jest tu osoba prawna albo fizyczna, a przedmiotem mogą być prawa i obowiązki majątkowe ubezpieczonego. Maksymalna wysokość wypłacanej po szkodzie rekompensaty jest określana na podstawie realnej wartości ubezpieczonego mienia i nie powinna jej przekroczyć.

Co dokładnie może objąć ubezpieczenie majątkowe?

W ramach ubezpieczenia majątkowego występują polisy osobowe, w których przedmiotem ubezpieczenia są życie i zdrowie, oraz polisy majątkowe, w których takim przedmiotem jest mienie będące w posiadaniu lub stanowiące własność osoby ubezpieczonej. Według kodeksu cywilnego przedmiotem takiego ubezpieczenia może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i da się go ocenić w pieniądzu. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze optymalnej polisy, zgłoś się do jednej z firm doradczych np. Kantower Finance & Development.

Polisy majątkowe mogą zatem obejmować:

• zarejestrowane pojazdy mechaniczne (np. samochód lub motocykl),
• nieruchomości (np. domu, mieszkania, budynki, które są jeszcze na etapie budowy lub są remontowane),
• wycieczki turystyczne.

W ramach ubezpieczenia domu (oprócz samej nieruchomości) ochroną mogą zostać również objęte:

• stałe elementy nieruchomości (np. okna, drzwi, parapety czy podłogi),
• ruchomości domowe (są to wszystkie elementy wyposażenia, które można wynieść z lokalu bez konieczności ich demontowania przy użyciu narzędzi, a także zwierzęta domowe),
• pomieszczenia przynależące do domu (np. piwnica czy garaż),
• mienie firmowe i służbowe,
• nagrobki,
• inne budynki wolnostojące znajdujące się na terenie posesji (np. budynki gospodarcze),
• zabudowa zaliczana do tzw. małej architektury, która znajduje się na posesji (np. kolektory słoneczne, wiaty czy altany),
• inwestycje budowlane.

Decydując się na wykupienie ubezpieczenia nieruchomości, warto wiedzieć, iż nie wszystkie mieszkania czy domy mogą być nim objęte. Wypłata odszkodowania może być problematyczna, gdy w danym domu nie mieszka nikt na trwałe, nie nadaje się on do zamieszkania, zbudowany jest z materiałów wyjątkowo podatnych na ogień, lub kiedy nieruchomość jest przeznaczona do rozbiórki.

Powiązane artykuły