NAINOWSZE

Kto może korzystać z kwartalnego rozliczenia VAT-u?

rozliczanie vat

Spis treści

Kwartalne rozliczanie podatku VAT to ciekawa możliwość, która jednak nie jest dostępna dla każdego czynnego płatnika VAT. W naszym artykule tłumaczymy, którzy podatnicy mogą skorzystać z kwartalnego rozliczania podatku VAT, z jakimi może się to wiązać dla nich korzyściami oraz co trzeba zrobić, żeby przejść na kwartalne rozliczania VAT.

Jacy podatnicy mogą korzystać z możliwości kwartalnego rozliczania podatku VAT?

Możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT jest dostępna dla małych podatników, u których od momentu zarejestrowania jako czynni płatnicy VAT minęło przynajmniej 12 miesięcy. Mianem mali przedsiębiorcy określani są podatnicy, u których obrót w roku podatkowym nie przekracza 1 200 000 euro. Każdy nowy przedsiębiorca w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej musi rozliczać podatek VAT zgodnie z miesięcznym okresem rozliczeniowym.

W przypadku przedsiębiorców, którzy już dłużej prowadzą działalność, w trakcie przeliczania ustalonego limitu na złotówki bierze się pod uwagę średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W roku 2022 ustalony limit wynosi 5 513 000 zł. Jeżeli firma uzyskała wyższy obrót, w przyszłym roku obrotowym nie może korzystać z możliwości kwartalnego rozliczania podatku VAT i może wybrać jedynie rozliczenia miesięczne. Wybierając formę rozliczania podatku VAT, zawsze warto skorzystać z usług doradztwa podatkowego. Dzięki temu można sprawdzić, czy możliwe jest w ogóle przejście na rozliczenie kwartalne oraz obliczenie, z jakimi będzie się to dla nas wiązało korzyściami.

Jakie są korzyści związane z kwartalnym rozliczaniem podatku VAT?

Podstawową korzyścią związaną z kwartalnym rozliczaniem podatku VAT jest fakt, że wszystkie faktury kosztowe, od których podatnikowi przysługuje rozliczenie podatku VAT, można rozliczyć w miesiącu, w którym otrzymano fakturę lub w jednym z dwóch następnych. Dzięki temu można uniknąć korekt części deklaracyjnej JPK V7K w sytuacjach, gdy faktura dotarła do przedsiębiorcy z opóźnieniem. Korzyścią związaną z kwartalnym rozliczaniem podatku VAT jest też to, że w przypadku wykrycia błędu w rozliczeniach VAT nie ma konieczności składania korekty części deklaracyjnej w tym samym okresie rozliczeniowym. Decyzja o kwartalnym rozliczaniu podatku VAT daje też podatnikowi możliwość korzystania z zalet kasowej metody rozliczania.

Kwartalne rozliczanie podatku VAT a metoda kasowa

A dlaczego metoda kasowa jest tak korzystna dla przedsiębiorcy? W metodzie tej VAT należny, który został naliczony przy sprzedaży, wskazuje się dopiero w części deklaracyjnej pliku JPK V7K za okres, w którym podatnik otrzymał płatność od kontrahenta za fakturę. Wyjątek stanowią faktury sprzedaży na rzecz podatników, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT. W takich przypadkach obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje nie później niż 180. dnia od wykonania usługi lub od wydania towaru.

Przy kwartalnym rozliczaniu podatku VAT metoda kasowa to nie wybór, ale obowiązek przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy podatnik wybrał metodę kasową, czy nie.

Co trzeba zrobić, żeby przejść na kwartalne rozliczanie VAT?

O tym, co trzeba zrobić, żeby przejść na kwartalne rozliczenie podatku VAT, opowiedział nam nasz rozmówca, specjalista z Biura audytorsko-księgowego eKFK w Warszawie:

Chcąc przejść na kwartalne rozliczanie podatku VAT, przedsiębiorca musi zawiadomić o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenie powinno być złożone w formularzu VAT-R po upływie 12 miesięcy od rejestracji płatności VAT. Formularz musi zostać złożony przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej.

Chcąc zmienić sposób rozliczania podatku VAT, trzeba pamiętać o tym, że aktualizujący formularz VAT-R trzeba złożyć najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, od którego przedsiębiorca chce zacząć rozliczenia kwartalne. Ostateczny termin zgłoszenia chęci rozliczenia VAT za pierwszy kwartał upływa więc 25 lutego.

Powiązane artykuły