NAINOWSZE

Jak poprawnie murować na cienką spoinę?

Murowanie ścian

Spis treści

Pomimo iż technologia cienkospoinowa istnieje na rynku stosunkowo niedługo, to staje się coraz bardziej popularna. Przede wszystkim murowanie tą metodą jest nowoczesne, a praca na budowie idzie o wiele sprawniej. Do stawiania ścian techniką cienkowarstwowych spoin są potrzebne specjalne materiały budowlane, jak bloczki silikatowe czy z betonu komórkowego, które charakteryzują się powtarzalnością wymiarową. Zastosowanie specjalnej zaprawy klejącej umożliwia stosowanie minimalnej warstwy spoiwa.  O ile tradycyjna spoina nie powinna być cieńsza niż 6 mm, to w przypadku cienkowarstwowej grubość może mieć zaledwie  0,5-3 mm. Dzięki temu takie ściany są bardziej gładkie i równe, a ryzyko powstania mostków termicznych spada znacząco w porównaniu z przegrodami wznoszonymi metodą tradycyjną – wyjaśnia Robert Janiak z firmy H+H Polska. 

Jak poprawnie budować za pomocą techniki cienkich spoin?

Murowanie za pomocą cienkowarstwowej zaprawy klejącej pozwala zminimalizować ryzyko błędów wykonawczych i znacząco przyspieszyć prace na budowie. Należy jednak pamiętać o precyzji i kierować się podstawowymi zasadami murarskimi, by uzyskać ciepłe i równe ściany. W pierwszej kolejności istotne jest odpowiednie przygotowanie podłoża, ponieważ od tego zależy przyczepność zaprawy, trwałość wiązania, ale przede wszystkim bezpieczeństwo konstrukcji budynku.  Nawet, jeśli podczas budowy wykorzystywana jest cienkowarstwowa spoina, to pierwszą warstwę bloczków należy wymurować na 10-milimetrowej warstwie zaprawy cementowej. Taki zabieg pozwoli na uniknięcie późniejszych, trudniejszych do skorygowania błędów, mogących naruszyć stabilność struktury – tłumaczy Product Manager z firmy H+H Polska.  Przed ułożeniem kolejnych warstw należy sprawdzić górną powierzchnię muru pod kątem równości i odpowiedniego poziomu i wszelkie niedociągnięcia usunąć już na tym wstępnym etapie.  Istotną czynnością w procesie wznoszenia przegród na zaprawie klejącej jest jej właściwe przygotowanie. W tej kwestii należy ściśle zastosować się do zaleceń producenta umieszczonych na opakowaniu, dzięki czemu uzyskamy pożądaną konsystencję, a wykonana w ten sposób spoina zachowa swoje właściwości – podkreśla Robert Janiak z H+H Polska. W tym celu przyda się wiadro z podziałką, które ułatwi przygotowanie zaprawy. Mieszanie jej najlepiej wykonać za pomocą wiertarki z regulacją obrotów oraz mieszadła zapobiegającego napowietrzaniu. Końcowy efekt powinien przypominać konsystencją gęstą śmietanę.  Mając już zgromadzone narzędzia oraz zaprawę można przystąpić do układania warstwy właściwej przegrody. Układanie bloczków należy rozpocząć od usunięcia zmiotką pyłu i piasku z górnej oraz dłonią z dolnej powierzchni każdego elementu.  Ponadto w przypadku wysokiej temperatury i niskiej wilgotności powietrza, należy uprzednio powierzchnię bloczków zwilżyć wodą – dodaje ekspert firmy H+H Polska. Zaprawę do spoin cienkowarstwowych należy nanosić jednym z dwóch sposobów. Przy krótkich odcinkach zaleca się używanie specjalnej kielni przeznaczonej do tego typu kleju, a w przypadku dłuższych fragmentów – skrzynkę (dozownik do zaprawy).  W obu przypadkach należy jednak pamiętać, aby nie rozkładać zaprawy na odcinku dłuższym niż 4 m.  W ten sposób unikniemy zbyt szybkiego jej wysychania. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy to budowy wykorzystujemy bloczki mające gładkie boki, bez tzw. systemu pióro-wpustowego, zaprawą należy wypełnić także spoiny pionowe – mówi Robert Janiak. Ułożone bloczki należy stabilizować, delikatnie uderzając gumowym młotkiem, a wszelkie ewentualne poprawki wykonywać przed ułożeniem kolejnej warstwy.

Tradycyjne budownictwo w wielu przypadkach stosuje klasyczną cementowo-wapienną zaprawę nakładaną grubą warstwą. Takie spoiny stanowić mogę jednak źródło potencjalnych mostków termicznych i strat ciepła. Rozwiązaniem tego problem okazała się cienkowarstwowa zaprawa klejąca, które doskonale uzupełnia wyjątkowe właściwości bloczków silikatowych i elementów z betonu komórkowego. Dzięki temu ciepłe i stabilne przegrody to element charakterystyczny nowoczesnych budynków.

Powiązane artykuły