Czym zajmuje się wójt gminy? 

wojt gminy

Spis treści

Rola urzędników samorządowych jest bardzo ważna dla funkcjonowania miasto, powiatu albo gminy. Jedną z ważniejszych funkcji będzie pełnić na pewno wójt gminy. To urzędnik, który jest wybierany przez mieszkańców i będzie pełnić funkcję władzy wykonawczej właśnie na szczeblu gminy. Jego zadaniem będzie wykonywanie uchwał, zarządzanie administracją, a także budżetem.

Wójt musi czuwać nad urzędem i zarządzać administracją

Podstawowym zadaniem wójta będzie wykonywanie uchwał, które zostały podjęte przez radę gminy. Wcześniej rada się zbiera, aby przedyskutować wszystkie najbardziej palące sprawy dotyczące lokalnej społeczności. Wójt będzie więc w efekcie sprawować nadzór nad realizacją zadań, które zostały określone w tych uchwałach. Będzie także podejmować działania, które mają na celu wdrażanie takich postanowień. Jest to więc w pewnym sensie także władza wykonawcza. Tym właśnie będzie się zajmować wójt gminy Czernica albo każdej innej miejscowości w Polsce.

Poza tym do obowiązków takiego lokalnego urzędnika będzie także należeć zarządzanie administracją. Wójt jest zwierzchnikiem urzędu gminy i będzie zarządzać pracą tego urzędu, a więc wszystkimi zatrudnionymi tam osobami. Obowiązkiem jego jest więc nadzorowanie pracowników i koordynowanie działań, aby gmina mogła funkcjonować jak najsprawniej i rozwiązywać najważniejsze problemy.

Wójt gminy powinien dbać o finanse

Ważniejsze będzie na pewno przygotowanie budżetu gminy. Wójt odpowiada za finanse tej jednostki samorządu terytorialnego. Będzie więc bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie budżetu, ale także musi kontrolować finanse gminy. Razem z radą gminy będzie ustalać priorytety inwestycyjne, a także rozpatrywać wnioski o dotacje. Są to tak samo ważne kwestie jak na przykład dowody osobiste w gminie Czernica. Poza tym wójt będzie także podejmować decyzje, które są związane z wydatkowaniem środków budżetowych. Naturalnie do obowiązków wójta będzie także należeć reprezentowanie gminy na zewnątrz i utrzymywanie kontaktów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organami państwowymi i organizacjami społecznymi.

Powiązane artykuły