Czym się różni LPG letnie od zimowego?

jaki gaz wybrac do samochodu

Spis treści

LPG to produkt rafinacji ropy naftowej stosowany między innymi do zasilania silników pojazdów mechanicznych. Jest ciekłą mieszaniną propanu (C3H8) i butanu (C4H10) z niewielką zawartością innych związków chemicznych. Dwa główne składniki autogazu mogą występować w różnych proporcjach, w wyniku czego wyróżniamy LPG letnie i zimowe. Czym różnią się między sobą te dwie mieszanki?

Właściwości propanu i butanu

Propan i butan to organiczne związki chemiczne z grupy alkanów, czyli łańcuchowych węglowodorów nasyconych zbudowanych wyłącznie z atomów węgla i wodoru. Oba są gazami niskowrzącymi – o ile jednak butan zaczyna wrzeć już w temperaturze około -0,5°C, tak propan przestaje parować dopiero przy temperaturze około -43°C. Te właściwości obu gazów wykorzystywane są przy ustalaniu składu LPG letniego i zimowego. Wymagania jakościowe LPG jako paliwa silnikowego są opisane w normie PN-EN 589. Określa ona między innymi prężność par (lotność mieszaniny) autogazu. Zachowanie jej na odpowiednim poziomie jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na wydostanie się LPG ze zbiornika.

Różnice między LPG letnim i zimowym

Mając na uwadze różne temperatury wrzenia obu gazów wchodzących w skład LPG, w okresie zimowym zwiększa się zawartość propanu w autogazie: stanowi on 60% mieszanki, a butan 40%. Dzięki temu gaz ma wyższą prężność i może łatwiej wydostać się ze zbiornika. Jak tłumaczy specjalista z firmy Auto Gaz Śląsk z Katowic, wspomniana norma określa konieczność stosowania zimą mieszaniny zapewniającej prężność par minimum 150 kPa w temperaturze otoczenia -5°C. W okresie letnim zbyt wysoka prężność par mogłaby jednak powodować odparowanie gazu za wcześnie, już w przewodach instalacji, co skutkowałoby nieprawidłowościami w działaniu silnika auta na gaz. Z tego względu w letnim LPG przeważa butan: stanowi 60% mieszanki, a propan 40%.

Dostępność letniego i zimowego LPG na stacjach paliw

Zimowe LPG dostępne jest na stacjach paliw w okresie od 1 grudnia do 31 marca. Zmiana gazu z zimowego na letni rozpoczyna się 1 kwietnia, ale nie odbywa się z dnia na dzień, ponieważ nie ma takiej potrzeby – gaz zimowy ma lepsze parametry w zakresie prężności niż wymagane w okresie letnim. Zimowe LPG, ze względu na wyższą zawartość propanu, jest nieco droższe niż letnie. Ponadto letnie LPG jest o około 6% bardziej kaloryczne niż zimowe, dlatego jego stosowanie pozwala obniżyć zużycie paliwa.

Powiązane artykuły