NAINOWSZE

Co grozi za spowodowanie wypadku lub kolizji pod wpływem alkoholu?

Spis treści

Pijani kierowcy to niestety wciąż ogromny problem, z którym boryka się policja, ale także całe społeczeństwo. Skutki kolizji, albo co gorsze poważnego wypadku, mogą mieć konsekwencje nie tylko prawne, a także społeczne. Jest to zjawisko powszechnie potępiane, prowadzić może powiem do poważnych zdarzeń, które mają wpływ na życie nie tylko samego kierowcy, ale i innych uczestników ruchu drogowego. Co grozi za spowodowanie wypadku, czy też kolizji pod wpływem alkoholu? Kwestie te zostaną omówione w niniejszym artykule. 

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Należy podkreślić, że oczywiście jazda po alkoholu jest surowo zabroniona, bez względu na jakiekolwiek inne czynniki. Sama kolizja stanowi zdarzenie drogowe, w którym dochodzi do uszkodzenia dóbr materialnych, czyli innego pojazdu, albo innych, takich jak znaki, płoty, czy sygnalizacje świetlne. Nie dochodzi do poszkodowania żadnej osoby i uszkodzenia jej ciała. Kolizja w świetle prawa traktowana jest jako wykroczenie, które zawarto w art. 88 kodeksu wykroczeń. Jednakże w momencie, kiedy kierowca jest pod wpływem alkoholu – takie działanie podlega wówczas karze takiej jak grzywna, areszt, a także pozbawienie wolności.

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Wypadek drogowy to sytuacja, która jest zdarzeniem drogowym, w którym ma miejsce uszkodzenie ciała przynajmniej jednego uczestnika całego zajścia. Wypadek spowodowany przez osobę będącą pod wpływem alkoholu jest już przestępstwem, które zawarte zostało w art. 177 § 2, a także art. 178 § 1 kodeksu karnego. Konsekwencje zdarzenia dla kierowcy uzależnione są w dużej mierze od stopnia, w jakim wystąpił uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej. Może to być więc kara pozbawienia wolności do lat 3. W momencie, kiedy obrażenia są poważne, kierowcy może grozić kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Wówczas, gdy skutkiem wypadku jest dotkliwy uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego, albo jego śmierć, wtedy sąd wymierza karę pozbawienia wolności, która nie może być niższa niż 2 lata. Oznacza to, że jeśli sprawca wypadku był pod wpływem alkoholu i spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym, a nawet dopuścił się ucieczki z miejsca zdarzenia, za to przestępstwo może grozić mu kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Jedną z konsekwencji takich działań jest oczywiście także odebranie uprawnień do kierowania pojazdem, czyli prawa jazdy.

Zobacz także: https://obronca24h.pl/jazda-po-alkoholu/

Wypadek pod wpływem alkoholu – co dalej?

Wspomnieć warto również o innych formach naprawienia szkody, jakie może określić sąd. Mowa o tym w art. 46 kodeksu karnego i wiąże się on z obowiązkiem naprawienia szkody względem osoby poszkodowanej. Może to być np. nawiązka dla pokrzywdzonego. Jeśli jednak osoba ta zmarła, wówczas taką nawiązkę sprawa zobowiązany jest wnieść na rzecz jego najbliższych. Nawiązka taka stanowi karę dodatkową, obok kary głównej, jaką stanowi pozbawienie wolności. Możliwe jest również dochodzenie naprawienia szkody względem sprawcy. Może to mieć miejsce, kiedy sąd wyda wyrok, w którym uzna sprawcę za winnego spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu. Wówczas postępowanie przenosi się na drogę cywilną, a osoba, która ucierpiała w wypadku, albo jej bliscy mogą ubiegać się o odszkodowanie, a także poniesienie kosztów za odbyte leczenie, czy rehabilitację. Sprawca wypadku powinien skorzystać z pomocy adwokata. Powinien przygotować się również na możliwe konsekwencje ze strony społeczeństwa, takie jak potępienie itd. Wypadki drogowe spowodowane jazdą pod wpływem alkoholu są niestety bowiem incydentem, który często ma miejsce. Traci w nich zdrowie i życie wiele osób każdego roku. Warto więc zachować zdrowy rozsądek i mieć świadomość, co grozi za takie działania.

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

 

Powiązane artykuły