Alimenty na dziecko – wszystko, co warto wiedzieć

Spis treści

Wspólne wychowywanie dzieci to piękna przygoda. Niestety jednak zdarzają się w życiu sytuację, kiedy drogi życiowe rodziców się rozchodzą- dochodzi do rozwodu czy separacji . Wówczas stronie, pod której opieką zostaje pociecha, przysługują alimenty na dziecko. Na jakiej podstawie są ustalane? Od czego zależy ich wysokość? Do kiedy przysługują? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Zaczynamy!

Alimenty na dziecko i ich krótka charakterystyka

Wszelkie kwestie prawne dotyczące alimentów, uregulowane zostały w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczych, jak również w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku. Z kodeksu prawa rodzinnego i opiekuńczego jasno wynika, że alimenty na dziecko przysługują dla dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z ich majątku wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania.

Obowiązek uiszczania alimentów może być ustalony na dwa sposoby. Pierwszym przypadkiem jest zasądzenie alimentów w wyroku alimentacyjnym. Drugą możliwością jest ustalenie obowiązku alimentacyjnego w postępowaniu sądowym o zabezpieczenie alimentów.

Alimenty na dziecko i ich wysokość

Alimenty na dziecko obejmują w szczególności wydatki na jego wyżywienie, edukację, leczenie, odzież, środki higieny osobistej, wydatki na rozrywkę i wypoczynek, jak również zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Jednak wysokość świadczenia alimentacyjnego jest ustalana indywidualnie do każdej, konkretnej sytuacji dla każdego dziecka. Ustalając wysokość świadczenia, bierze się pod uwagę sytuację majątkową oraz zarobkową rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, tj. przede wszystkim wysokość uzyskiwanych dochodów. Co więcej, pod uwagę bierze się także poziom życia rodzica- wedle tej zasady rodzic powinien uiszczać alimenty w takiej wysokości, by zapewnić swojemu dziecku podobny status materialny. Drugą przesłanką podczas ustalania wysokości alimentów są usprawiedliwione koszty wychowania oraz utrzymania dziecka.

Zaznaczyć należy, że ustalana kwota alimentów nie jest ostateczna. Może zostać podwyższona, jak również obniżona, stosownie do okoliczności. Co więcej, przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego nie określają minimalnej wartości alimentów. Jedynie praktyka pokazuje, że w niektórych sądach panuje zwyczaj ustalania minimalnej wartości 500 zł miesięcznie alimentów na jedno dziecko.

Do kiedy należy płacić alimenty na dziecko?

Bardzo wiele rodziców mylnie zakłada, że obowiązek alimentacyjny ustanie wraz z ukończeniem przez dziecko 18 roku życia. Nie ma odgórnie przyjętej granicy. Jeśli dziecko stało się pełnoletnie, podjęło dalszą naukę i nadal nie posiada własnego źródła dochodu, wówczas rodzic w dalszym ciągu zobowiązany jest do płacenia na jego rzecz alimentów. Jeśli jednak pełnoletnie dziecko zaniedbuje studiowanie, z własnej winy nie zdaję egzaminów i powtarza lata studiów, wówczas (jak wynika z doktryny i orzecznictwa) ustaje obowiązek alimentacyjny rodzica, do dostarczania swojemu dziecku środków utrzymania.

Formalności alimentacyjne

By uzyskać alimenty na dziecko, należy przygotować właściwie sporządzony pozew. To dokument, który powinien zawierać niezbędne informacje zarówno powoda, a więc osoby wnioskującej, jak również pozwanego. Przede wszystkim są to dane adresowe oraz osobowe, kwota, o którą wnioskuje powód, preferowany termin płatności, jak również uzasadnienie roszczenia. Co więcej, w pozwie powinna znaleźć się także adnotacja dotycząca konieczności płacenia ustawowych odsetek w przypadku opóźnienia w płatnościach.

Powiązane artykuły