13 czerwca, 2023

konsolacje

Czym są konsolacje?

Konsolacje są emocjonalnym wsparciem, które daje się komuś w momencie trudności, straty lub rozczarowania. To akty okazywania troski i pocieszenia,